Cenovnik

Konzervativna stomatologija i lečenje zuba
Amalgamska plomba I klase3.000 RSD
Amalgamska plomba II klase3.500 RSD
Amalgamska plomba MOD3.500 RSD
Direktno i indirektno prekrivanje pulpe2.500 RSD
Endodontsko lečenje 1. kanala korena3.000 RSD
Endodontsko lečenje 2. kanala korena3.500 RSD
Endodontsko lečenje 3. i više kanala korena4.500 RSD
Interseansna medikacija dvokorenog zuba2.500 RSD
Interseansna medikacija jednokorenog zuba2.500 RSD
Interseansna medikacija trokorenog zuba3.000 RSD
Kompozitna plomba I klase3.000 RSD
Kompozitna plomba II klase-molari3.500 RSD
Kompozitna plomba II klase-premolari3.000 RSD
Kompozitna plomba III klase3.000 RSD
Kompozitna plomba IV klase3.500 RSD
Kompozitna plomba MOD-molari3.500 RSD
Kompozitna plomba MOD-premolari3.500 RSD
Kompozitna plomba V klase2.500 RSD
Mortalna extirpacija2.000 RSD
Nadogradnja kompozitnim materijalom4.000 RSD
Revizija kanalnog punjenja-po kanalu500 RSD
Uklanjanje stranog tela iz zuba2.000 RSD
Vitalna ekstirpacija na višekorenom zubu2.500 RSD
Vitalna extirpacija2.000 RSD
Stomatološka protetika
Bezmetalna keramička krunica21.150 RSD
Bezmetalna krunica na implantu31.725 RSD
Cementiranje stare krunice1.000 RSD
Dodavanje kukice u protezu3.600 RSD
Dodavanje zuba u protezu3.600 RSD
Faseta keramička23.600 RSD
Faseta kompozitna4.000 RSD
Intraradikularni atečmen17.625 RSD
Laboratorijske privremene krune2.500 RSD
Livena nadogradnja4.700 RSD
Metalokeramička krunica13.000 RSD
Metalokeramička krunica na implantatu23.500 RSD
Metalokeramička krunica sa rubom u keramici15.275 RSD
Parcijalna akrilatna proteza32.900 RSD
Parcijalna skeletirana proteza47.000 RSD
Parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima70.500 RSD
Podlaganje proteze7.000 RSD
Privremena krunica1.000 RSD
Privremena krunica na implantu9.400 RSD
Pulparni kočić-fiberglass4.800 RSD
Reparatura proteze3.600 RSD
Skidanje stare krunice (po krunici)1.000 RSD
Skidanje starog mosta (po članu)1.000 RSD
Totalna akrilatna proteza32.900 RSD
Estetska stomatologija
Cirkon na zubu3.000 RSD
Izbeljivanje devitalizovanog zuba3.500 RSD
Izbeljivanje zuba pomoću splinta (kućno)15.000 RSD
Izbeljivanje zuba UV lampom (ordinacijsko)16.000 RSD
Oralna hirurgija i implantologija
Drenaža zuba1.500 RSD
Hirurško vađenje zuba7.100 RSD
Incizija apscesa2.500 RSD
Komplikovano hirurško vađenje zuba4.800 RSD
Komplikovano vađenje zuba3.600 RSD
Laserska frenektomija9.400 RSD
Resekcija zuba-apikotomija12.000 RSD
Rutinsko vađenje jednokorenog zuba1.500 RSD
Rutinsko vađenje višekorenog zuba2.000 RSD
Terapija alveolita1.000 RSD
Vađenje impaktiranog očnjaka12.000 RSD
Vađenje impaktiranog umnjaka12.000 RSD
Vađenje višekorenog zuba3.000 RSD
Vađenje zaostalog korena zuba2.800 RSD
Zubni implantat46.000 RSD
Ortopedija vilica
Fiksni ortodontski aparat za jednu vilicu82.600 RSD
M blok70.500 RSD
Mobilni ortodontski aparat32.250 RSD
Tvin blok M70.500 RSD
Parodontologija
Obrada jednog parodontalnog džepa700 RSD
Obrada paradontalnih džepova po kvadrantu2.000 RSD
Dečija stomatologija
Plombiranje mlečnog zuba2.500 RSD
Terapija nezavršenog rasta korena1.000 RSD
Vađenje mlečnog zuba1.000 RSD
Zalivanje fisura1.500 RSD
Pregledi
Pregled i mišljenje lekara specijaliste2.000 RSD
Pregled i prva pomoć500 RSD
Snimanje zuba
RTG snimak zuba500 RSD
Preventivna stomatologija
Uklanjanje mekih naslaga sa zuba500 RSD
Ultrazvučno uklanjanje kamenca, uklanjanje mekih naslaga i peskiranje zuba3.000 RSD