Oralna hirurgija

Oralna hirurgija obuhvata niz hirurških zahvata na području usne šupljine i zuba pacijenta. Svi se zahvati sprovode u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolni za pacijenta. Najčešći oralno hirurški zahvati su uobičajeno i komplikovano vađenje zuba, neizraslih (impaktoranih) i retiniranih umnjaka, te vađenje zaostalih ili vađenje slomljenih korenova zuba. Oralna hirurgija obuhvata još i hirurgiju desni, rekonstrukciju estetskih i funkcionalnih poremećaja usne šupljine.

Osim pomenutih zahvata, oralna hirurgija pomaže još i u implantologiji te ispravlja nepravilnosti lica i vilica.

Vaše zdravlje je dragoceno i to je najvažnije. Samo hirurški zahvati obavljeni u profesionalnoj i kvalitetnoj ordinaciji dolaze u obzir kada je u pitanju Vaše zdravlje!

Za pacijente na antikoagulantnoj terapiji

Obzirom da su mnogi stomatološki zahvati (vađenje zuba, ugradnja implantata) povezani s mogućim manjim ili većim krvarenjem, pacijenti koji su na antikoagulantnoj terapiji (Farin, Heparin, Fraxiparin, Cardiopirin, Aspirin, Andol…) dužni su da o tome obaveste stomatologa.

Stomatolog ne sme da radi bilo kakvu intervenciju sa mogućim manjim ili većim krvarenjem bez odobrenja pacijentovog lekara interniste ili hematologa, koji takođe moraju dati dozvolu da se na određeno vreme prekine terapija antikoagulansima da bi mogla da se izvrši stomatološka intervencija.

Kod većine stomatoloških zahvata ne očekuje se obilno i produženo krvarenje zbog kojeg bi bilo potrebno prekinuti terapiju antikoagulansima ali odluku mora, prema istoriji bolesti svakog pacijenta, doneti lekar internista ili hematolog.