cenovnik sr cenovnik sr – Alta Dent

cenovnik sr

CENOVNIK

 • KONZERVATIVA

  Kompozitna plomba I klase

  1.800,00

  Kompozitna plomba II,III I IV klase

  2.000,00

  Kompozitna plomba V klase

  1.000,00

  Kompozitna plomba MOD-premolari

  2.200,00

  Kompozitna plomba MOD-molari

  2.500,00

  Amalgamska plomba I klase

  1.600,00

  Amalgamska plomba II klase

  1.800,00

  Amalgamska plomba MOD

  2.000,00

  Kompozitna plomba MOD-nadogradnja

  3.000,00

  Nadogradnja kompozitnim materijalom

  2.500,00

  Interseansna medikacija

  1.000,00

  Endodontsko lečenje 1. kanala korena

  1.500,00

  Endodontsko lečenje 2. kanala korena

  2.000,00

  Endodontsko lečenje 3. i više kanala korena

  2.500,00

  Dentalgia-toxipulpe

  1.000,00

  Vitalna extirpacija

  1.000,00

  Mortalna extirpacija

  1.000,00

  Direktno i indirektno prekrivanje pulpe

  1.000,00

  Lečenje gangrene

  2.500,00

 • HIRURGIJA

   

  Terapija alveolita

  1.000,00

  Incizija apscesa

  1.000,00

  Rutinsko vađenje zuba

  1.000,00

  Vađenje paradontopatičnog zuba

  1.000,00

  Rutinsko vađenje jednokorenog zuba

  1.500,00

  Rutinsko vađenje višekorenog zuba

  2.000,00

  Vađenje zaostalog korena zuba

  2.000,00

  Komplikovano vađenje zuba

  3.000,00

  Hirurško vađenje zuba

  7.500,00

  Vađenje impaktiranog umnjaka

  11.500,00

  Vađenje impaktiranog očnjaka

  11.500,00

  Resekcija zuba-apikotomija

  9.300,00

  Režanj operacija po zubu

  5.000,00

 • PROTETIKA

  Pulparni kočić-metalni

  1.500,00

  Pulparni kočić-fiberglass

  3.000,00

  Parapulpni kočić

  1.000,00

  Skidanje stare krunice

  1.300,00

  Skidanje starog mosta

  2.000,00

  Cementiranje stare krunice

  1.000,00

  Livena nadogradnja

  3.500,00

  Intraradikularni atečmen

  5.800,00

  Metalokeramička krunica

  8.100,00

  Bezmetalna keramička krunica

  20.000,00

  Metalokeramička krunica sa rubom u keramici

  11.500,00

  Privremena krunica

  1.000,00

  Faseta keramička

  20.000,00

  Faseta kompozitna

  4.500,00

  Parcijalna akrilatna proteza

  21.000,00

  Totalna akrilatna proteza

  21.000,00

  Totalna proteza sa metalnom bazom

  20.000,00

  Parcijalna skeletirana proteza

  29.000,00

  Reparatura proteze

  2.300,00

  Dodavanje zuba u protezu

  2.300,00

  Dodavanje kukice u protezu

  2.300,00

 • IMPLANTATI

   

   

  Implantat

   

  Metalokeramička krunica na implantatu

   

  Bezmetalna keramička krunica na implantatu

   
 • DEČIJA STOMATOLOGIJA

   

  Plombiranje mlečnog zuba

  1.500,00

  Zalivanje fisura

  1.000,00

  Terapija nezavršenog rasta korena

  1.000,00

  Vađenje mlečnog zuba

  1.000,00

 • IZBELJIVANJE ZUBA

   

  Izbeljivanje zuba UV lampom (ordinacijsko)

  16.000,00

  Izbeljivanje zuba pomoću splinta (kućno)

  20.000,00

  Izbeljivanje devitalizovanog zuba

  2.500,00

  Cirkon na zubu

  2.000,00

 • PARODONTOLOGIJA

   

  Uklanjanje mekih naslaga sa zuba

  500,00

  Poliranje zuba

  500,00

  Uklanjanje zubnog kamenca-obe vilice

  1.600,00

  Obrada parodontalnog džepa

  600,00