Primeri iz prakse Primeri iz prakse – Alta Dent

Primeri iz prakse

Primer 1

Pacijentkinja se javila sa željom da sanira gornji zubni niz iz funkcionalnih i estetskih razloga. Urađen je cirkularni metalo-keramički most sa krunicama sa rubom u keramici zbog boljih estetskih i funkcionalnih svojstava.
Pacijentkinja se javila sa željom da sanira gornji zubni niz iz funkcionalnih i estetskih razloga. Urađen je cirkularni metalo-keramički most sa krunicama sa rubom u keramici zbog boljih estetskih i funkcionalnih svojstava.

Primer 2

Pacijentkinja se javila sa problemom nedostatka drugog premolara u donjoj vilicisa desne strane,kao i sa devastiranim krunicama prvog premolara u donjoj vilici sa  desne strane i prvog i drugog premolara gornje vilice na  desnoj strani. Dole desno urađen metalo-keramički most 3-6,a u gornjoj vilici desno takođe metalo-keramički most 3-6. Na ovom primeru jasno se vidi kako je uspešno rekonstruisan zagrižaj,njegova visina i funkcionalnost.
Pacijentkinja se javila sa problemom nedostatka drugog premolara u donjoj vilicisa desne strane,kao i sa devastiranim krunicama prvog premolara u donjoj vilici sa desne strane i prvog i drugog premolara gornje vilice na desnoj strani. Dole desno urađen metalo-keramički most 3-6,a u gornjoj vilici desno takođe metalo-keramički most 3-6. Na ovom primeru jasno se vidi kako je uspešno rekonstruisan zagrižaj,njegova visina i funkcionalnost.

Primer 2

Pacijentkinja se javila u ordinaciju posle nekoliko godina nošenja parcijalne akrilatne proteze i sa željom da uradi cirkularni most i tako dobije komfornije i bolje estetsko i funcionalno rešenje problema nedostatka zuba.U gornjoj vilici je bilo prisutno pet zuba i to 11,15,17,23,26.Izrađen je cirkularini metalo-keramički most sa krunicama sa rubom u keramici u frontalnom predelu radi postizanja bolje estetike.
Pacijentkinja se javila u ordinaciju posle nekoliko godina nošenja parcijalne akrilatne proteze i sa željom da uradi cirkularni most i tako dobije komfornije i bolje estetsko i funcionalno rešenje problema nedostatka zuba.U gornjoj vilici je bilo prisutno pet zuba i to 11,15,17,23,26.Izrađen je cirkularini metalo-keramički most sa krunicama sa rubom u keramici u frontalnom predelu radi postizanja bolje estetike.

Primer 4

Pacijent se javio u ordinaciju sa željom da sanira zubni niz u gornjoj vilici.Bio je vidljiv nedostatak prvog levog sekutića kao i parodontopatija u poodmaklom stadijumu na ostalim zubima.Najpre su sanirani svi zubi kod kojih je to bilo neophodno a potom je izrađen cirkularni metalo-keramički most sa krunicama sa rubom u keramici zbog boljih estetskih svojstava.
Pacijent se javio u ordinaciju sa željom da sanira zubni niz u gornjoj vilici.Bio je vidljiv nedostatak prvog levog sekutića kao i parodontopatija u poodmaklom stadijumu na ostalim zubima.Najpre su sanirani svi zubi kod kojih je to bilo neophodno a potom je izrađen cirkularni metalo-keramički most sa krunicama sa rubom u keramici zbog boljih estetskih svojstava.

Primer 5

Izražena parodontopatija u kombinacija sa većim brojem zuba devastiranim karijesima.U prvoj fazi bilo je neophodno sanirati sve zube i njihove korenove a potom je izrađen cirkularni metalo-keramički most u gornjoj vilici.Naknadno je izrađen metalo-keramički most u donjoj vilici.
Izražena parodontopatija u kombinacija sa većim brojem zuba devastiranim karijesima.U prvoj fazi bilo je neophodno sanirati sve zube i njihove korenove a potom je izrađen cirkularni metalo-keramički most u gornjoj vilici.Naknadno je izrađen metalo-keramički most u donjoj vilici.

Primer 6

Pacijentkinja nezadovoljna estetikom gornjeg fronta zahtevala je dovođenje gornjeg fronta u skladan zubni niz.To je postignuto izradom metalo-keramičkih krunica na 12 i 22,odnosno na gornjim drugim sekutićima.
Pacijentkinja nezadovoljna estetikom gornjeg fronta zahtevala je dovođenje gornjeg fronta u skladan zubni niz.To je postignuto izradom metalo-keramičkih krunica na 12 i 22,odnosno na gornjim drugim sekutićima.

Primer 7

Pacijent se javio u ordinaciju zbog nedostatka drugog gornjeg premolara i prvog gornjeg molara na desnoj strani.Izrađen metalo-keramički most 4-7.
Pacijent se javio u ordinaciju zbog nedostatka drugog gornjeg premolara i prvog gornjeg molara na desnoj strani.Izrađen metalo-keramički most 4-7.

Primer 8

Pacijentkinja se javila u ordinaciju sa potpuno zdravim zubima i potpornim tkivima ,ali I sa željom da eleminiše dijastemu (razmak) između gornjih sekutića.Urađene kompozitne fasete tako da bi se ipak sačuvalo što više zubnog tkiva ,a i da bi se izašlo u susret pacijentkinjinim željama.
Pacijentkinja se javila u ordinaciju sa potpuno zdravim zubima i potpornim tkivima ,ali I sa željom da eleminiše dijastemu (razmak) između gornjih sekutića.Urađene kompozitne fasete tako da bi se ipak sačuvalo što više zubnog tkiva ,a i da bi se izašlo u susret pacijentkinjinim željama.

Primer 9

Pacijent se javio sa nedostatkom 3 i 4 i sa leve i sa desne starne u gornjoj vilici i opravdanom potrebom da ih nadoknadi.Vidi se izrađen most raspona 2-5 sa leve i sa desne strane u gornjoj vilici.
Pacijent se javio sa nedostatkom 3 i 4 i sa leve i sa desne starne u gornjoj vilici i opravdanom potrebom da ih nadoknadi.Vidi se izrađen most raspona 2-5 sa leve i sa desne strane u gornjoj vilici.

Primer 10

Cirkularni metalokeramički mostovi gore 18-27 i dole 38-48! 31 zub za 9 dana. Dr Tanja Eić Preradović with dental-lab Tarbuk
Cirkularni metalokeramički mostovi gore 18-27 i dole 38-48! 31 zub za 9 dana. Dr Tanja Eić Preradović with dental-lab Tarbuk

Primer 11

Metalokeramički most 14-17, Dr Tanja Eić Preradović with dental-lab Tarbuk
Metalokeramički most 14-17, Dr Tanja Eić Preradović with dental-lab Tarbuk

Primer 12

Metalokeramički most 15-22 with dental-lab Tarbuk
Metalokeramički most 15-22 with dental-lab Tarbuk

Primer 13

Cirkularni metalokeramički most gore
Dva bočna mosta dole
Promena u funkciji i estetici enormna
Cirkularni metalokeramički most gore Dva bočna mosta dole Promena u funkciji i estetici enormna

Primer 14

Krunice na 12 i 22 - metalokeramičke krunice sa rubom u keramici
Krunice na 12 i 22 – metalokeramičke krunice sa rubom u keramici

Primer 15

Most u donjoj vilici od 43 do 34
Most u donjoj vilici od 43 do 34