dr Maja Zec

doktor stomatologije
specijalizant parodontologije i oralne medicine

dr Maja Zec rođena je 1995. godine u Beogradu. Kao srednjoškolsko obrazovanje je odmah izabrala medicinsku struku upisavši Srednju medicinsku školu u Zemunu, smer medicinska sestra i planiravši da nastavi sa medicinskim fakultetom. U toku srednje škole je shvatila da je mnogo više interesuje stomatologija pa je shodno tome i upisala Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2014. godine koji je i završila 2020. godine sa prosekom 9,44 kao jedan od najboljih studenata generacije. 

Obavezni stručni staž je obavila tokom 2020. i 2021. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i nakon toga je položila državni ispit u maju 2021. godine kad pocinje njen rad u privatnoj praksi. 

Nakon kratkog rada u drugoj ordinaciji pronalazi radno mesto na poziciji doktora stomatologije u Specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine iz oblasti stomatološke protetike Alta Dent, gde i danas radi.

Još tokom studija je najviše interesovanja pokazala za parodontologiju i oralnu medicinu, te zato upisuje u februaru 2023. godine postdiplomske specijalističke studije iz parodontologije i oralne medicine na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

U međuvremenu pohađala je brojne edukacije iz oblasti endodoncije i estetske stomatologije. 

Član je Stomatološke komore Srbije