dr Tanja Eić Preradović

doktor stomatologije
specijalista stomatološke protetike

spec dr stom Tanja Eić Preradović je osnivač i vlasnik Specijalističke ordinacije dentalne medicine iz oblasti stomatološke protetike Alta Dent.

spec dr stom Tanja Eić Preradović je rođena 1981. godine u Sisku, Republika Hrvatska.  Nakon gimnazijskog školovanja odlučuje da upiše Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. godine. 

Stomatološki fakultet završava u predviđenom roku i odmah nakon toga kreće da obavlja obavezan pripravnički lekarski staž u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu i u Domu zdravlja Novi Beograd. Nakon završetka lekarskog staža polaže državni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i stiče pravo na licencu za samostalan rad.

Od 2011. započinje da vodi i razvija svoju privatnu praksu tj. tada Stomatološku ordinaciju Alta dent, a danas Specijalističku ordinaciju dentalne medicine iz oblasti stomatološke protetike Alta Dent. 

Tokom studiranja i kasnije tokom kliničkog rada shvata da posebna interesovanja ima za stomatološku protetiku i odlučuje da 2014. godine upiše postdiplomske specijalističke studije iz oblasti stomatološke protetike na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Nakon 3 godine specijalističkog staža polaže specijalistički ispit pred komisijom Stomatološkog fakulteta u Beogradu i stiče pravo na stručno zvanje Specijalista stomatološke protetike.

Tokom mnogo godina kliničkog rada, specijalizacije i različitih edukacija stiče nemerljivo kliničko iskustvo koje joj omogućava da vodi i razvija svoju privatnu praksu na pravi način tako da iz godine u godinu Specijalistička ordinacija dentalne medicine iz oblasti stomatološke protetike Alta Dent napreduje, što je naravno zasluga i ostalih lekara iz pažljivo biranog tima.

dr Tanja Eić Preradović je majka dvoje dece, član je Stomatološke komore Srbije i član je Srpskog lekarskog društva.