dr Anja Ivanić

doktor stomatologije

dr Anja Ivanić je rođena 1991. u Kninu.
Srednju medicinsku školu u Sremskoj Mitrovici upisuje 2005. godine i to smer babica. Tokom školovanja shvata da je interesuje stomatologija te shodno tome upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2011. godine, a završava isti u predviđenom roku 2017. godine.

Obavezan lekarski pripravnički staž obavila je na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu u trajanju od 6 meseci nakon čega polaže državni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i stiče licencu i pravo na samostalan rad.

2019. godine počinje da radi u Stomatološkoj ordinaciji dr Božidar Đorđević gde radi naredne 2 godine, nakon čega prelazi u Specijalističku ordinaciju dentalne medicine iz oblasti stomatološke protetike Alta Dent, gde i i danas radi na poziciji doktora stomatologije u stalnom radnom odnosu.

Prvashodno se bavi konzervativnom stomatologijom i endodoncijom, posebna interesovanja pokazuje za Oralnu hirurgiju, tako da je nezamenjljiv član tima tokom oralnohiruškh intervencija u ordinaciji.

dr Anja Ivanić je majka jednog deteta i član je Stomatološke komore Srbije i redovno pohađa edukacije iz svojih polja interesovanja.